Historik

Historik

Villa Marieberg för traditionen vidare i Ando Wikströms anda

Grosshandlare Ando Wikströms förvärv av Villa Marieberg 1912 blev början till en storvulen epok då villan var den centrala punkten för familj, släkt, vänner och affärskontakter. Här upplevde besökare från när och fjärran gästfriheten, den goda maten och drycken samt det fantastiska värdskapet vid familjehögtider, affärsmiddagar och flotta fester. I ett möte mellan då och nu för vi i dag traditionen vidare i samma anda.

FOTO: KIHLBAUM, MARIA / SUNDSVALLS MUSEUM

1890 återfanns en stor trävilla på Norrlidsgatan 5. Den byggdes av grosshandlaren Magnus Arhusiander som var delägare i Heffners Sågverk, där han gjorde sig en miljonförmögenhet.

När grosshandlaren avled 1908 tog sonen Per Hjalmar Arhusiander över den gamla trävillan. 1910 rev han familjevillan och byggde upp det nuvarande Villa Marieberg.

Grosshandlare Ando Wikström köpte Villa Marieberg 1912 för 135 000 kronor. Då omfattade villatomten 31 tunnland och 31 kappland, cirka tjugo hektar. Familjen Wikström bodde 35 år i villan där yngste sonen Lars och hans tre syskon upplevde sin barndom och ungdomstid.

1945 tog Ingrid och Lars Wikström över hela Villa Marieberg tills den såldes till Svenska Cellulosa AB i Sundsvall 1947. Bolaget byggde om villan till disponentbostad för Axel Enström.

1977 bildades en intressegrupp av 50 större företag och banker. Dessa arrenderade Villa Marieberg av SCA för att få ett vackert läge vid Norra bergets fot för sina konferenser, luncher och middagar.

Kihlbaum, Maria / Sundsvalls museum

2010 engageras entreprenörerna i VMB Restaurang och Konferens AB, Erica Öhrbom, Kenneth Sillman och Niclas Strid, för driften av restaurang- och konferensverksamheten i villan. Villa Marieberg bedrivs i stiftelseform och stiftarantalet har vuxit till över 100 företag. Villan är renoverad med varsam hand för att möta framtidens krav på unika, spännande mötesplatser.